Forum Östansjö - en ide och programförklaring

SAMVERKAN - MEDVERKAN - PåVERKAN

Ideen till ett FORUM Östansjö har växt fram hos den grupp som ä r med i studiecirkeln "nätverk, ideer för Östansjös framtid".

Östansjö är ett litet samhälle med små resurser. Ska VI lyckas bevara affär, skola mm och även se till att vårt samhälle utvecklas, så krä vs det att VI gemensamt (invånare, föreningar, organisationer, företag mm) samlar oss för att se till att Östansjö förblir en bostadsort med mycket livskvalitet.

För detta behövs ett forum där alla kan träffas, bli informerade, göra sig hörda, samarbeta och genomföra olika utvecklingsprojekt mm.

FORUM Östansjö SKA

Verka för samhällets utveckling
Vara forum för demokrati och inflytande i frågor som rör samhället
Mötesplats för invånare, företag, föreningar, offentlig service mm.
Vara informationsförmedlare genom en egen hemsida.
Arrangera forumträffar där aktuella frågor tas upp
Skapa nätverk för samarbete och Vi-kä nsla
Genomföra eller stötta utvecklingsprojekt, arrangemang mm
Vara förenings, organisations och politiskt obundet

Läs mer om de olika arbetsgrupperna och om vilka utvecklingsideer som kommit fram under vinterns träffar:
- Att bo i Östansjö
- Service i Östansjö
- Rekreation/idrott i Östansjö
- Kommunikation i Östansjö
- Föreningar, kultur och nöje i Östansjö


Lä s också framtidsvisionen om Östansjöår 2010!

Aktuella projekt är:
  * Genomfartsleden
  * Pergulan
  * Badet och strandpromenad
  * Vandringsleder
  * Våga mötas
  * Utveckling av hemsidan

Tidigare hä ndelser
Protokoll från forummöte 2009-09-29.Läs här!
Protokoll från forummöte 2007-04-22. Se här!
Protokoll från forummöte 2007-03-18. Se här!
Offentligt samtal om Östansjö 2006-11-15. Se här!
Protokoll från forummöte 2006-11-08.Läs här!
Protokoll från forummöte 2006-10-08.Läs här!
Protokoll från jubileumsmöte 2006-03-19.Läs här!
Protokoll från jubileumsmöte 2006-02-21.Läs här!
Protokoll från jubileumsmöte 2006-01-22.Läs här!
Protokoll från uppstartsmöte till jubileum 2007.Läs här!
Hur skall vi fira Östansjös 100 års jubileum 2007.Läs här!Se här!
Minnesanteckningar från Forummöte 2004-01-11.Läs mer!
Forum möte 2003-04-16 Läs mer!
Stormöte med Sören Larsson och underhållning av Korprockbandet East Lake Star View 2003-03-23.Läs mer!
Minnesanteckningar från Forummöte 2003-03-05.Läs mer!
Info om hösten 2002 Läs mer!
Den 7 apri 2002 var det stormöte i Folkets Hus!
ALLA SOM ÄR INTRESSERADE AV ATT VÅRT SAMHÄLLE UTVECKLAS ÄR VÄLKOMNA ATT VARA MED!!!
Från Bä cksjÖn. På vä g. Liten bä ck. Bryggvy.
Ny förbättrad gångstig från Bäcksjöbadet utefter sjön till Bäcksjövallen.