Minnesanteckningar från Forum Östansjö den 8 oktober –06.

 

Närvarande: Siv och Göran Palmgren, Dan Åström, Solvig Leonardsson, Anne-Marie Lenander, Sven-Åke Josefsson, Ingemar Jansson.

 

1.Siv förklarade mötet öppnat.

 

2. Dagordningen delades ut.

 

3. Summering av vad som har hänt sedan sist.

 

Vi har bestämt att vi ska ha nyårsfirande och hemvändardag.

 

Hur hittar man folk inför hemvändardagen. Hemsidan och annonsering i tidningar.

 

Nyår – Ingemar Jansson tar reda på vad det kostar och hur det fungerar. Platsen blir i centrum, vid bouleplanen. Starttid kl 23.00 med glögg och musik. Sven-Åke Josefsson tar reda på om det finns några som kan spela musik.

Göran kollar med Stig.

Det kan vara bra att ha ett lotteri.

Vi ska ha klockringning och sedan någon som blåser fanfar.

Göran lånar in en korvvagn.

 

Kan vi ha klädtävling med gamla kläder? Domare blir Anne-Marie Lenander och priset en bok.

Göran beställer kommunskyltar som skall sitta på tavlorna vid vägen.

Inbjudan till hushållen kan läggas i brevlådorna den 13 december. Tidningsannons i NA, Södra Närkes tidning och kommunens tidning. Ingemar tar kontakt. Tipsa Tvärsnytt.

 

Ingemar jobbar också med sponsorkontakter.

 

Anne-Marie jobbar med boken. Hon har fått ett anbud av Maud Stranneby för tryckning. Det blir ca 150 sidor. Omslaget blir i färg, med svartvita bilder inuti. Tryckningen kostar 45.000 kr.

Hur stor upplaga ska vi ha? Vi har tänkt att den ska kosta 250 kr. Kan kommunen tänka sig att stödköpa lite grann? Vi gör reklam på hemsidan, som Ingvar Björck sköter. Vi enades om att trycka 500 exemplar. Färgbild till framsidan får Anne-Marie av Sven-Åke.

 

Ingemar visade almanacksmanuset. Den skall säljas, men hur många behövs det? I Hallsberg säljer man 600 ex för 75 kr på hembygdsdagen. Hur lång produktionstid är det? Den bör vara klar till 1 december.

 

Folkets-Husföreningen har lite material till utställningen.

Kyrkan har också bilder från sitt arbete med insamlingarna.

 

Vid pennan

 

 

 

Solvig Leonardsson