Minnesanteckningar från Östansjös jubileumskommittés möte den 19 mars 2006.

 

Närvarande 12 personer

 

Till dagens möte har inbjudan till föreningarna gått ut. Två nya personer kom idag, Sören och Kicki Johansson. I övrigt var ursprungsgänget samlat.

 

Dan Åström hälsade alla välkomna och inbjöd till kaffe och våfflor med grädde och hjortronsylt. Mums!! Tack till er som fixade.

 

Siv redogjorde för sin bidragsansökan till kommunen. Slutsumman på våra önskningar slutade på ca 125 000 kr. Svar har kommit från kommunen i februari.

Hallsbergs kommun beviljar bidrag till Forum Östansjö, med 25 000 kr. Pengarna finns redan insatta på Folkets Hus-föreningens konto.

 

Följden blir att vi får banta programmet. Mötet beslutade att inte gå vidare med planerna på ett bygdespel, eftersom vi saknar pengar. Solvig åtar sig att genast ringa Anne-Marie Hellström, som väntar på besked.

 

Hemvändargruppen

 

Siv fortsätter att berätta om det möte vi hade den 21 februari hemma hos Siv. (Solvig bifogar anteckningar).

 

Utställningsgruppen

 

Anders Källman har skrivit till alla föreningarna inför dagens möte. Vi kom fram till att det finns ännu fler. Information finns på hemsidan.

 

Anne-Marie berättade om önskemål om kartor från gammal bebyggelse, för att få en överblick över hur samhället växer fram. Det finns mycket  historia från skofabriksområdet. Fråga ”Chappe” Charles Andersson, var ett tips.

 

Bengt Nowén föreslog att ta en bild på en gammal karta och föra över till data och visa i videoprojektor.

 

Anne-Marie fick förslag på personer som kan hjälpa till med att rita och texta.

SJ har nog mycket material eftersom de firar 150-års jubileum i år. Anne-Marie skall kontakta Stockholm för att få tips.

 

Kyrkorna är också viktiga i Östansjös historia. Diskuterades olika församlingar.

 

Boken

 

Anne-Marie jobbar med boken, men behöver ha hjälp med tryckning. Hon har en offert på

75 000 kr för 300 exemplar av en 150 sidors bok.

Siv kollar med kommunen om det går att trycka hos dem.

Ett förslag kom att fråga Christer Pedersén (PEMA Media) om hjälp med layout.

 

Ingemar Jansson ber Ingvar Björck att lägga ut på hemsidan, om det finns ett intresse att köpa boken.

 

Det kom ett antal nya idéer vid dagens möte.

 

 

Nästa stormöte söndagen den 7 maj kl 15.00 i Folkets Hus.

 

Hemvändargruppen träffas måndagen den 10 april kl 18.00 i Folkets Hus.

 

Vid pennan

 

 

 

Solvig Leonardsson