Minnesanteckningar från Forum Östansjö den 22april 2007

 

Närvarande: Siv och Göran Palmgren, Solvig Leonardsson, Anne-Marie Lenander, Sören  och Kicki Johansson, Jörgen Knutsson.

 

Siv hälsade alla välkomna.

 

1. Uppföljningen av vernissagen. Furås skrev i Sydnärkebladet. Många människor kom och tyckte att det var trevligt.

 

2. Planeringen av tårtinstallationen.

 

Tårtan är färdigbyggd och skall målas. Göran kollar med Tore Josefsson om han kan vara ”tårtavtäckare”.

Jubileumsvandring från Laggartorp till ”gamla” stationen. Samling vid Tystinegatan ca kl 14:00.

 

Angående underhållning, så ska Sören fråga Lasse Luthman. Vi lånar högtalarutrustning av kommunen.

Lotteri – Sven-Åke håller i det. Siv pratar med honom.

 

3. Dans i Valkesängen

 

Den 10 juni blir det samling kl 15:00 för avfärd på olika vis till Valkesängen.

Dragspelsmusik skulle vara perfekt.

Anne-Marie frågar Inger Johansson om hon kan leda ringdans.

Anne-Marie får också i uppdrag att fråga Börje Sköld om folkdanslaget kan dansa.

Sven-Åke har i uppdrag att fråga om Ardenneråkeriet kan komma.

Tag med egen pick-nickkorg med förtäring.

Tag gärna på ”gamla” kläder.

Solvig har frågat Eva-Ida Ekström om hon har möjlighet att göra någon dansuppvisning. Hon har tackat nej.

 

4. Jubeldagarna

 

Sören har fått besked från Niklas Berglind. Han kan komma.

Fortfarande oklart om Tobias Karlsson kan komma.

Det är tveksamt om Stefan Wahléns grupp kan komma. De var uppbokade.

 

Sören har talat med familjen Norsten. De ställer upp.

Dansbandet Oksanen & Co ställer upp med dansmusik.

Sören har pratat med Micke Qvarsell.

 

Angående vykort, så har Christer Pedersén bra kort som kan bli vykort och dessutom har han kontakt med en firma i Laxå, som kan trycka upp dem.

 

Sören och Jörgen får i uppdrag att ordna en bra fotbollsmatch med gamla stjärnor.

 

Vi måste ”marknadsföra” dessa dagar så att folk kan planera sina semesterdagar.

Solvig ber särskilt Ingvar Björck att han skriver om dessa tre evenemang på hemsidan.

 

5. Brev ”vi i Viby”.

 

Vi har fått en fråga om vi vill göra en egen tidning i Vibybygden. Det är möte redan den 24 april kl 19:00i Hembygdsgården.

Tanken är att alla hushåll regelbundet skall få en tidning, men kalendarium. Förhoppningsvis kan någon gå på det mötet. Ingen anmälde sig direkt idag.

 

6. LEADER

 

Ett EU-projekt som aktiverar landsbygden. Man gör en SWOT-analys först. Analys av Styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

 

Diskuterades vilka som skulle kunna jobba med detta.

Nästa möte i LEADER-gruppen är den 2 maj. Vi kan omöjligt få fram något till dess.

 

Nästa möte i Forumgruppen angående LEADER-frågor blir söndagen den 13 maj kl 18:00 i Folkets Hus. Siv skickade med oss en blankett att fylla i och lämna till mötet i maj.

 

Nästa möte i Forum Östansjö blir 7 juni kl 18:00 i Folkets Hus.

 

7. Övriga frågor

 

Det finns inga.

 

Mötet avslutades.

 

Vid pennan

 

 

 

Solvig Leonardsson