Kommunikation i Östansjö

Kontaktperson: Sören Johansson Tel. 520 46


1. Cykelväg till Hallsberg
*   Asfalterad

2. Bredband
*   Viktigt att även de små orterna är med i bredbandssatsningen

3. Vägar
*   Upprustad genomfart, (nuvarande) vackra fartdämpande åtgärder
*   Återskapa allé efter infarterna/genomfarten
*   Ev. ny infart till Östansjö över Kärr (Östanfallagatan)
*   Uppsnyggning av kringliggande områden vid genomfartsleden


Övriga idéer
*   Bättre cykelleder inne i samhället
*   Bättre mobiltäckning i Östansjö
*   Tågen (snabbtåg) stannar i Östansjö (Inglasad säker perrong för av och påstigning)
*   Gång/cykel tunnel under järnvägen vid badet
*   Pendlarförening, Biluthyrning, Bilpool
*   Se över bussförbindelserna (allmänna, skola).
*   Busshållplats vid Brändåsen (expressbuss, långfärd)
*   Rondell i Östansjö (ALLA andra har en rondell, så i demokratisk anda så ska vi ha en också.)
*   Ny trevligare välkomsttavla vid infarterna.