Forum Östansjö

Minnesanteckningar från arbetsmöte

2004-01-11    17:00     Östansjö Folkets hus

 

Vi var där: Göran Palmgren,  Siv Palmgren, Kicki Johansson, Thomas Åkerblom, Inger Åkerblom,  Sören Johansson,

Ingemar Jansson, Göran Eriksson.

----- Vi pratade om -----

                                                                                                                              

·        Bäcksjöbadet och strandpromenad

Diskussion: Wille Henriksson har under hösten grävt upp vass mm till höger om hopptornet. Massorna efter detta ligger nu på stranden men kommer att forslas bort före sommaren. Under april kommer två lastbilslass med sand att läggas ut efter strandlinjen. Det återstår en del röjningsarbete efter staket och runt den träddunge som är till vänster om hopptornet.

När det gäller strandpromenaden är röjningen klar. Det ska nu läggas dit fyllning.

Frågan om belysning vid bad och strandpromenad ventilerades.

Åtgärd: Sören kommer att ha ytterligare kontakter för att driva på återstående arbetsuppgifter. Han ska också ta reda på kostnad för fyllning till strandpromenaden och om kommunen kan stå för densamma.

Ansvarig: Sören Johansson

Klart den: 2004 April

 


·        Pergola/Scen vid Boulebanan

Diskussion: Vi har tagit fram en lämplig modell på pergola/scen som är ca åtta gånger fyra meter. Kostanden är beräknad till ca 30000kr

Åtgärd: Siv Palmgren ska göra en skrivelse till kommunen ang. pengar, byggnadslov, och vissa planteringar runt den samma.

Ansvarig: Siv Palmgren

Klart den: 2004-03-07 (Ansökan)

 


·        Nytt EU bidrag

Diskussion: Thomas Åkesson fick till uppgift att undersöka om vi har möjlighet att ansöka om ett nytt EU bidrag.

Åtgärd: Ta reda på om vi kan söka något EU bidrag

Ansvarig: Thomas Åkerblom

Klart den: 2004-03-07

 


·        Organisation Forum Östansjö

Diskussion: Det vore bra om det var fler föreningar mm som var representerade vid Forum träffarna.

Åtgärd: Ingemar Jansson fick i uppgift att skriva till samhällets föreningar och undersöka om intresse att medverka  aktivt.

Ansvarig: Ingemar Jansson

Klart den: 2004-03-07

 

 

 

 


Alla som vill vara med och påverka och utveckla vårt samhälle är välkomna till…

Särskilt inbjudna är Barn och Föräldraföreningen för att berätta om planer för badet sommaren 2004

 

 

Vid pennan Ingemar Jansson