Forum, kommun, intresserade med på trafiksäkerhetsvandring i Östansjö.För att se på trafiksäkerheten i Östansjö gjordes en vandring och informerades sedan i Folkets Hus .