Minnesanteckningar från Forum Östansjö den 8 november –06.

 

Närvarande: Siv Palmgren, Solvig Leonardsson, Sven-Åke Josefsson, Dan Åström, Ingemar Jansson. (B-M Lahesalu har förhinder)

 

Vi har ingen dagordning, men prickar av arbetsuppgifterna.

 

Stig Olovsson tar hand om fanfaren.

Göran Palmgren har beställt skyltar och bokat korvvagn.

Vi återkommer till förslaget om att lägga flygblad i brevlådorna i december.

 

Sven-Åke har fått återbud från brassbandet. Han frågar om Greger kan skänka priser.

 

Ingemar berättade om priser på fyrverkeri. Det kostar ca 4000 kr för 4 minuter. Vi kan tänka oss att lägga max 5000 kr på detta.

 

Kalendern kostar 17.000 kr att trycka för 300 ex. För 500 ex blir det 19.000 kr.

Den ska säljas genom föreningarnas försorg. Detta gäller också boken.

 

Sista datum för inlämnande av manus är 15 november. Vi diskuterade olika bilder som ska vara med.

 

Vad gäller affisch, så kostar det 160 kr för montering A3. sedan kostar det 10 kr/st.

Måttet 50 x 70 kostar 100 kr/st. Om vi beställer 100 st kommer det att kosta 1000 kr.

 

Siv Palmgren frågar Lasse Luthman om han vill spela och leda lekar.

 

Vid pennan

 

 

 

Solvig Leonardsson