Forum Östansjö
Minnesanteckningar från arbetsmöte 2003-04-16 Östansjö Folkets hus.


Vi var där: Göran Palmgren, Siv Palmgren, Birgitta Jansson, Thomas Åkerblom,
Inger Åkerblom, Sören Johansson, Ingemar Jansson.

--------------- Vi pratade om -----------------

Bildekal för bakrutan
Diskussion: Vi bestämde att ta fram en bildekal med lämplig text exv.
ÖSTANSJÖ EN PÄRLA ! och med vår webbadressen under.
Åtgärd: Ta fram förslag Ansvarig: Ingemar Jansson Klart den: 2003-05-07

Bäcksjöbadet och strandpromenad
Diskussion: Sören har haft olika kontakter bl.a. med kommunen och Wille Henriksson.
Det verkar som vi ska kunna förverkliga en del av de förslag som finns runt
Bäcksjöbadet till sommaren.
Åtgärd: Sören kommer att ha ytterligare kontakter för att driva på projektet
Ansvarig: Sören Johansson, Ove och Eva Forsberg, Ingemar och Birgitta Jansson,
Göran Palmgren och Magnus Edlund
Klart den: 2003 juni-aug

Pergola vid Boulebanan och aktiviteter
Diskussion: Vi har tagit fram en lämplig modell på pergola som är ca åtta
gånger fyra meter.
Åtgärd: Kontakta AME ang ev hjälp med byggnationen och framräkning av kostnad.
Därefter så ska vi ansöka om ett kommunalt bidrag.
Ansvarig: Sören Johansson, Siv Palmgren
Klart den: 2003-05-07

Dekorativa järnstativ runt de nya allé träden
Diskussion: Göran är klar med stativen
Åtgärd: Montera stativen
Ansvarig: Göran Palmgren
Klart den: Vi träffas den 7 maj kl 18.00 för att sätta upp stativen.

Alla som vill vara med och påverka och utveckla vårt samhälle är välkomna till…
Nästa arbetsmöte som blir den 2003-05-07 kl 18.00 vid torget
Invigning av dekorativa järnstativ runt de nya allé träden den 25 maj kl 16.00

Vid pennan Ingemar Jansson