Forum Östansjö

Minnesanteckningar från arbetsmöte

2003-03-05    19:00     Östansjö Folkets hus

 

Vi var där: Göran Palmgren, Kicki Johanson, Dan Åström ,Eva Forsberg , Bo Forsberg, Inger Åkerblom, Thomas Åkerblom, Sören Johansson, Ingemar Jansson.

----- Vi pratade om -----

 

·        Skateboardramp vid skolan

Diskussion: Skolan kommer att få sin skateboard ramp till sommaren. De har också med hjälp av barnen lyckats få bidrag från företag mm som antagligen täcker kostnaden.

 

 


·        Bäcksjöbadet och strandpromenad

Diskussion: En träff är inplanerad med fritidsnämnden ang. utveckling, upprustning och skötsel av badplatsen.   Det är Östansjö IF som har tagit initiativ till detta.

Till Forum mötet den 23/3 ska ett förslag tas fram, över vad som behöver göras vid badet.

Åtgärd: Representanter för utvecklingsgruppen kommer om möjligt att vara med vid möte med fritidsnämnden.

Arbeta fram ett förslag ang. badet och strandpromenaden.

Ansvarig: Sören Johansson, Bo och Eva Forsberg, Ingemar och Birgitta Jansson, Göran Palmgren och Magnus Edlund

Klart den: 2003-03-23

 

 


·        Pergola vid Boulebanan och aktiviteter

Diskussion: Dan har pratat med både AME och yrkesskolan ang. hjälp med byggande av pergola och båda kan ev. tänka sig att hjälpa till. Vi behöver ta reda på mer exakta kostnader för detta projekt innan vi kan lämna en ansökan till kommunen ang. ekonomiskt bistånd mm.

Åtgärd: Dan ska utreda kostnader

Ansvarig: Dan Åström Göran och Siv Palmgren, Kicki Johansson, Kalle Gahm, Thomas och Inger Åkerblom

Klart den: 2003-03-23

 

 


·        Dekorativa järnstativ runt de nya allé träden

Diskussion: Pengar till ”trädkramarna”, som vår smed Göran Palmgren lovat att tillverka, är nu beviljade. (ca 10000 kr)

Åtgärd: Göran startar med arbetet snarast.

Ansvarig: Göran Palmgren

Klart den: Till sommaren

 

 

 

 

 

 

Diskussion: De olika projekten ska presenteras med hjälp av oh bilder mm. Östansjö skolas korprockband har lovat att spela och kommunalrådet Sören Larsson kommer att svara på kommunala frågor ang. Östansjö. tex. cykelbana, gymnastiksal, bredband, informationstavlor, attraktiva tomter mm

 

Ansvariga:

Presentation pergola  Dan Åström

Presentation bad och strandpromenad Sören Johansson

Presentation ”trädkramare” Göran Palmgren

Presentation skateboardramp Maggan Zetterlund

Underhållning Östansjö skolas korprockband

Förtäring frukt, godis och jos Göran Palmgren

Frågestund kommunalrådet Sören Larsson  Kicki Johansson

Inbjudan till hushållen, annons mm Siv Palmgren

 

 

 


Alla som vill vara med och påverka och utveckla vårt samhälle är välkomna till…

 

Vid pennan Ingemar Jansson