Att bo i Östansjö

Kontaktperson: Magnus Edlund Tel. 520 67


1. Attraktivare presentation av Östansjö som bostadsort
    (presentera en helhet, bo, leva, service, kommunikation mm).

2. Välkomstpaket till nyinflyttade
    (Ett Östansjö "paket" som personligt överlämnas till alla nyinflyttade)

3. Arrangera en Bomässa i Östansjö
    (Tema: leva och bo i det lilla samhället).

Övriga idéer
*   Villatomter på andra sidan sjön
*   Eget värmeverk
*   Gemensamt köp av el
*   Gemensamt köp av telefoni
*   Hålla rent och snyggt vid parkområden mm
*   Årligt pris till vackraste trädgård/husbygge/renovering
    (uppmuntran till de som försöker försköna vårt samhälle)
*   Bra seniorlägenheter
*   Utveckla miljöarbetet, återvinning mm
*   Försöka att locka invandrare och barnfamiljer att bosätta sig i Östansjö
*   Ordna en ny återlämningscentral nere vid gamla stationsområdet