Samtal om Östansjö

 

Intresset var stort för S-föreningens ”samtal om Östansjö” som genomfördes i Folkets Hus under onsdagskvällen. Många vuxna och en hel del ungdomar kom för att både lyssna och samtala om de bekymmer som finns med mopedåkande och skadegörelse, men också om vad vi kan göra för att komma pt problemen.

 

Från kommunen medverkade Kicki Johansson, ordförande i det Samverkansråd som finns i kommunen – unikt i landet. I rådet samverkar skolan, socialen, Kultur och Förening, polisen, Hallsbergs Bostadsstiftelse, Köpmannaföreningen och Svenska Kyrkan.

 

Samverkansrådet, som också fungerar som Brottsförebyggande råd och Folkhälsoråd, arbetar långsiktigt och prövar olika metoder för att göra Hallsbergs kommun tryggt och bra att bo och växa upp i.

 

Ingrid Gustafsson berättade om olika konkreta arbetsuppgifter som man ägnar sig åt. Exempel som hon gav är uppbyggnaden av Familjens Hus i Hallsberg och nu senast i Pålsboda, föräldrautbildning för att ge redskap i föräldraskapet och sommarjobben som erbjuds alla ungdomar upp till 18 år. Sommaren 2006 var det 425 ungdomar som fick chansen att jobba under en treveckors period genom kommunens satsning.

 

Närpoliserna Hans Edström och Leif Andersson berättade om närpolisverksamheten och om brottsutvecklingen i Östansjö. Skadegörelsen har ökat under 2006 jämfört med 2005. Och det är framför allt vid skolan och kiosken som skadegörelsen sker. Antalet  anmälda stölder har däremot minskat under samma period.

 

Genom den skrivelse som S-föreningen skickat till polisen om behov av mera patrullering i samhället kommer mera tid att avsättas för Östansjö.

 

Frågorna var många och oron och även ilskan mycket påtaglig. De allra flesta ungdomar sköter sig bra och alla var överens om att ilskan inte alls gäller dem – självklart måste de både kunna röra sig och vara på olika platser i samhället! Men den handfull som förstör ville alla hitta lösningar för, så att det blir slut på förstörelse och den störning som många utsätts för när de kör med trimmade mopeder hela nätterna.

 

Många goda förslag kom upp

 

-         Det kändes mycket positivt, säger S-föreningens ordförande. Alla fick både vädra missnöje och frustration men också hjälpa till att fundera över vad vi kan göra för att komma åt de problem som finns. En sak är helt säker, det finns mycket vi kan uträtta om vi samlar krafterna och drar åt samma håll!

Möte 2006-11-15.