Nu samlas vi igen

Höstens, vinterns och vårens projekt är…

Genomfartsleden
Från kiosken till Annelunds dagis har det planterats träd, så att vi ska få tillbaka vår fina allé genom samhället.

Förslag på trädstöd i smide

Några av dessa träd kommer att få stöd av en smidesställning som vår egen smed Göran Palmgren kommer att tillverka. Vi kommer även att stenlägga runt vissa träd.
Vi tittar också på kommunens plan för säkrare trafik "lugna gatan". Var ska vi cykla och var ska det vara nedsatt hastighet mm.
Kontaktperson: Göran Palmgren

Boulebanan
Här ska vi bygga en pergola med plats för bord och bänkar. Kanske också någon form av scen där vi kan ha uppträdande eller liknande.
Kontaktperson: Kalle Gahm

Badet och strandpromenad
Vi kommer att snygga upp omklädningsrum kiosk mm. Under vintern så hoppas vi att vi ska kunna påbörja arbetet med gångpromenaden mellan badet och idrottsplanen.
Stadsarkitekt Hans Lindberg håller på att skissa på detta.
Kontaktperson: Sören Johansson

Våga mötas
Vi kommer att anordna någon aktivitet där vi möter människor som kommer från andra kulturer. Hur och när kommer att presenteras senare.
Kontakt: Siv Palmgren

Utveckling av hemsidan
Vi jobbar med att utveckla vår hemsida. Vi vill gärna ha fler som är med och skriver, föreningar organisationer mm.
Kontakt: Ingemar Janson


ALLA SOM ÄR INTRESSERADE AV ATT VÅRT SAMHÄLLE UTVECKLAS ÄR VÄLKOMNA ATT VARA MED!!!