Minnesanteckningar från Östansjös jubileumskommittés möte den 22 januari 2006.

 

Närvarande: Bengt Nowén, Sven-Åke Josefsson, Siv Palmgren, Britt-Marie Lahesalu, Dan Åström, Ingemar Jansson, Solvig Leonardsson

 

Uppföljning av den förra träffen.

 

Bok/CD-gruppen - Sven-Åke hade med sig tidningsurklipp från 1967. Det är svårt att få tag i material från nyare tid. Kan Sven-Åke göra några intervjuer om de senaste 30 åren?

 

Utställningsgruppen – Sture, som var sammankallande för gruppen, har hoppat av.

Bengt Nowén ansluter sig till gruppen. Här är också svårt att hitta nytt material.  Varje förening tar ansvar för sina egna områden. Man kanske har några gömmor någonstans.

Ingemar Jansson tar kontakt med biblioteket.

Britt-Marie Lahesalu kollar på sitt jobb angående utställningsskärmar.

 

Siv berättar att man gjort utställningar på 80-talet. Man arbetade då i studiecirklar. Det kan finnas en del kvar. Vi måste ta kontakt med föreningarna. Ingemar och Britt-Marie kollar. Vad finns hon Folkets-Hus-föreningen? Ingemar föreslår att man delar upp materialet i decennier. 40-tal, 50-tal o s v.

 

Dan Åström föreslår att vi bjuder in föreningarna till vårt nästa möte. På hemsidan finns förteckning på föreningar som är aktiva nu. I Hallsbergs kommun finns förteckning över alla föreningar som har funnits. Siv skriver en inbjudan till föreningarna.

 

Hemvändargruppen Datum är redan bestämt. Britt-Marie funderar på om vi skall ha någon form av förtäring. Det finns en firma som heter Vildmarksgrillen, som drivs av en Östansjökille. Det vore lämpligt att kontakta honom.

 

On Stage-gruppen har stilla avsomnat och Siv ansluter sig till hemvändargruppen.

 

Bygdespel Solvig har pratat med Anne-Marie Hellström. Hon har redan ett uppslag om Kung Karl den 15:e som blev frånåkt av tåget i Östansjö. En viss kostnad blir det förstås för att skriva ett manus. Solvig ringer till Anne-Marie. Siv lovar också att ringa.

 

Fester – Vi måste fundera på hur många fester och hur stort det skall bli. Till första nyåret blir det i alla fall fyrverkeri och ett nyårstal.

 

Ansökan om bidrag. Sändes till i första hand kommunen. Men man kan också söka bidrag från SJ, Vattenfall för fyrverkerier, Sparbanksstiftelsen för utgivning av bok, Regionförbundet och Landstinget.

 

Siv Palmgren har skrivit en ansökan och en beskrivning av bakgrunden. Det finns önskemål om ca 125 000 kr.

 

Ny träff – bestämdes till söndagen den 19 mars kl 15.00. Då serveras våfflor.

 

Vid anteckningarna

 

Solvig Leonardsson