Service i Östansjö

Kontaktperson: Kicki Johansson Tel. 520 46


1. Skola Barnomsorg
*   profilering av skolan "närmiljöskola"
*   Få med pensionärer i skolarbetet
*   Skolgården görs attraktivare, fler gungor och lekredskap
*   Skolan görs Öppen, blir ett aktivt centrum i samhället. (studiecirklar, matlagning, slöjd mm).

2. Forum Östansjö
Skapa ett nytt forum för utbyte av idéer, samarbete, inflytande, information mm. (Mellan individer, föreningar organisationer, företag och offentlig service).

3. Satsa på friskvård i den nya gymnastikhallen

Övriga skolidéer
*   Ett naturforskningscenter inrättas i Östansjö för förskola låg och mellanstadiet. Andra skolor får komma hit och forska.
*   Öppen förskola
*   Fik på skolan
*   Äta lunch med barnen
*   Konstnär/er hjälper till med utformning av skolgården
*   Människor från andra länder kommer och hälsar på i skolan
*   Vuxna och barn hjälps åt att hålla snyggt och ordning runt skolan
*   Tillräckligt med dagisplatser
*   Mera aktiviteter ute på dagis
*   Vuxna på stan

Hälsa sjukvård äldreomsorg
*   Distrikt och skolsköterskan bör vara samma person (finnas i Östansjö)
*   Arbeta med förebyggande äldreomsorg, friskvård mm
*   Starta en "väntjänst"
*   Ordna friskvårdsaktiviteter för äldre

Kommersiell service i Östansjö

1. Hjälpa och stötta lokala näringsidkare
*   Stötta återinförandet av en livsmedelsaffär
    (behöver ej vara öppet på söndagar, service viktigt, gärna en invandrare).
*   Låta näringsidkare göra reklam vid infarten
*   Gemensamt reklam/informationsblad för Östansjö med omnejd
*   Hjälpa till med information på Internet

2. Centrum för trädgårdsintresserade
Det finns en lång tradition av trädgårdsmästeri i Östansjö som kanske går att utveckla ytterligare.
*   Försäljning av trädgårdsmöbler m.m.
*   Stort annorlunda växthus med försäljning av växter
*   Trädgårdsanläggning för idé skapande
*   Frö och genbank