Stormöte 2002-04-07

Stort gensvar!
När Nätverket för Östansjös framtid för andra gången inbjöd alla Östansjöbor till Stormöte på söndagseftermiddagen, var det många som kom. Inte mindre än ett 70-tal personer tyckte att den kalla vårsolen kunde avvaras ett par timmar.

Rockade loss
Östansjö skola har ett alldeles eget rockband East Lake Star View. Det är personal som bildat gruppen - mest för att vara med och tävla i Korp-rocken. Ljudnivån blev hög när de rockade loss - och svängde gjorde det!

East Lake Star View. East Lake Star View.
East Lake Star View på scenen.

Ny affär till Östansjö?
Kommunalrådet Kicki Johansson kunde berätta att det idag finns två intressenter som vill komma igång med affärsverksamhet i Östansjö. En av dem har kommit ganska sent, så konkursförvaltaren har givit dem ytterligare någon tid att bestämma sig. Länsstyrelsen kommer att ge bidrag. Så inom en - allra högst två veckor, kommer alla i Östansjö att få besked om vi får någon ny affär till samhället.

Gång- och cykelväg redan i år!
Den tredje etappen av gång- och cykelvägen genom samhället kommer att byggas i år. Med gång- och cykelvägen från Krallgatan till viadukten kan man som fotgängare eller cyklist färdas tryggt genom hela samhället.
- om vi har tur kommer det att gå att få en del andra åtgärder utförda samtidigt, berättade Magnus Edlund och Sören Johansson. Men det vet vi inte idag.

Vision Östansjö 2010
Studiecirkeln, som bildat Nätverket för Östansjös framtid, har arbetat fram en vision, en bild av hur man vill se framtiden i Östansjö om 8 år. Det handlar om stort och smått som skapar sammanhållning, VI-känsla och utveckling!
- ett litet samhälle behöver människor som bryr sig och som drar åt samma håll, säger Siv Palmgren som är en av dem som arbetar för att utveckla Östansjö. Vi försöker engagera så många som möjligt, fortsätter hon. Att vi lyckas med det visades idag, när så många olika människor kom och ville få information och chansen att vara med i det fortsatta arbetet.

Cykelvägsinformation. David Margareta och Lennart.
Sören Johansson informerar om genomfart och David, Margareta och Lennart samtalar.

En spännande hemsida!
Alla på mötet fick chansen att stifta bekantskap med Östansjös alldeles egna hemsida.
- det såg ut att vara en spännande och välgjord hemsida, sa Eva-Lotta Johansson från Kultur- och Fritidsförvaltningen. Den måste jag titta närmare på när jag kommer hem.

Information gavs också om, att man kan gå till biblioteket för att läsa hemsidan om man inte har någon dator hemma. Biblioteksfilialen i Östansjö är uppkopplad mot Hallsberg, så det går numera både fort och enkelt. Vi fick också veta att Biblioteket i kommunen håller på att utveckla verksamheten med stöd av EU-pengar. Alla som har önskemål och synpunkter är välkomna att höra av sig.

Rallarpoesi
Börje Sköld är inte bara köpman i Östansjö. Han är också poet. Nyligen gav han ut ett litet häfte om människorna bakom rallarhistorierna. Boken heter Prins August - rallarens son. Ur den läste Börje några dikter.

Sopp- och cirkelkvällar
Alla Östansjöbor hälsades välkomna att handfast hjälpa till med de idéer som går att förverkliga på egen hand. För att underlätta för alla att vara med kommer Nätverket till hösten att bjuda in till sopp- och cirkelkvällar en eller ett par gånger i månaden. Då ska aktuella frågor ventileras och det konkreta arbetet planeras. Till varje kväll ska en sopp-grupp finnas, som fixar soppa för gemensamt intag.
- En spännande form som kanske lockar flera att delta och som säkert kan utvecklas, avslutar idégivaren Ingemar Jansson.


Vid pennan: Siv Palmgren