Rekreation/idrott i Östansjö

Kontaktperson: Ingemar Jansson Tel. 52031


1. Gymnastiksalen byggs ut
*   Plats för fotbollsträning, dans, innebandy, styrketräning (litet gym)

2. Badplatsen
*   Större badplats.
*   Röjning av sly och en del träd
*   Bättre lekplats.
*   Omklädningsrum snyggas upp.
*   Morgongympa under sommaren en till två ggr/v
*   Skolan och vuxna hjälper till att hålla ordning/snyggt vid badplatsen
*   Större hopptorn i flera avsatser
*   Rutschkana ut i vattnet
*   Café vid badet
*   Gångväg efter sjön mellan badplatsen och Bäcksjövallen
*   Återskapa "Kaptens Krants" brygga


3. Promenadvägar/vandringsleder
*   Upprustning av gamla och några nya
*   Karta och uppmärkning över promenadvägar/vandringsleder
*   Handikappanpassade promenadvägar
*   Promenadväg runt sjön
*   Bänkar att vila på utmed promenadvägar
*   Snöröjning och belysning på vissa vägar och promenadstråk
*   Göra "VävarAnnas" stuga till en startpunkt för olika promenadvägar/vandringsleder


Övriga idéer
*   Ny paviljong vid idrottsplatsen med altan o brygga mot sjön
*   Bastu och stort vedeldat träkarlsbad på altanen ut mot sjön
*   Sittplatser/bänkar i slänten mot fotbollsplanen
*   Bänkar vid nya planen
*   Försöka att ha kaffeservering även vid pojk/flick matcher
*   Cykelcrossbana
*   Simhall
*   Minigolfbana (plats och utformningsförslag finns)
*   Inlines (rullskridskor)banor/vägar
*   Boule banan snyggas till med blommor, bänkar bord och ett lusthus