Positivt möte i Folkets Hus


Forum Östansjö inbjöd till möte tisdagen den 29 september i Folkets hus.

OK Tisaren ville berätta om hur O-ringen 2010 ska genomföra två etapper i Östansjö och Venita Kenbar från Viiby Krog om ett framgångsrikt arbete med ungdomar i Vretstorp.

Folkets hus var välfyllt av både äldre som ungdomar som fick lyssna på Kirsi och Torbjörn från orienteringsklubben Tisaren. Två etapper kommer den 26 och 27 juli 2010 att förläggas till Östanjö. Målgången blir i Tystinge och duschar, mat och toaletter byggs upp inför tävlingen. Trafiken leds runt Bäcksjön och bussparkeringen blir vid skolan.

Runt 25 000 människor kan förväntas till tävlingen och Östansjös befolkning kommer under några dagar att mångdubblas. Mera information kommer att delas ut och frågor kan ställas till OK Tisaren.

Oroligheter och förstörelse i Östansjö och framför allt kring skolan har fått många att reagera . Vretstorp har haft liknande problem och kvällens möte handlade om hur man kan vända det negativa och destruktiva till något positivt.

Venita Kenbar från Viiby har lång erfarenhet av arbete kring unga och har en fanstastisk förmåga att nå dem. Hon berättade om arbetet med ungdomar i Vretstorp och hur de bjöds in till Viiby krog för att diskutera hur de kunde förändra sitt beteende och börja ta ansvar för sina liv. Det resulterade i att de startade en förening där föräldrarna tog plats i styrelsen.

Samtalet i Östansjö ledde till att Venita bjöd ungomarna på möte till Viiby krog för att påbörja ett samtal. Tidigare på kvällen kom några ungdomar till Folkets Hus för att ge förslag på hur Östanjö kan bli bättre.

Ett viktigt och positivt arbete har börjat och de som lämnade mötet kände sig mycket nöjda.

Anteckningar förda av Siv Palmgren