Minnesanteckningar från Forum Östansjö den 18 mars 2007

 

Närvarande: Siv Palmgren, Solvig Leonardsson, Sven-Åke Josefsson, Dan Åström, Anne-Marie Lenander, Bengt Nowén, Sören Johansson, Jörgen Knutsson.

 

Siv hälsade alla välkomna.

 

Diskuterades öppnande av utställningen och presentationen av boken.

Datum är bestämt till söndagen den 25 mars 2007.

 

Greger Nordin ger besked på tisdag om han kan öppna vernissagen.

 

Maj Olsson är villig att spela piano. Dan skall kolla om pianot är stämt.

Göran fixar cider, frukt och godis och Sven-Åke fixar lotteri och priser.

Tipspromenad. Forum skall göra frågorna, med anknytning till Östansjö.

Anne-Marie gör vuxenfrågorna och Jörgen, Sören och Kicki gör barnfrågorna.

ÖBOFF håller i själva promenaden på förmiddagen. Prisutdelningen sker i Folkets Hus på eftermiddagen.

 

Siv hör efter om pressen, radio/TV kan komma på söndag. Om inte det går kommer Siv att skriva en pressrelease och hålla en pressvisning den 20 mars i Folkets Hus.

 

Flygblad kommer att läggas i brevlådorna under veckan. Siv skriver ett flygblad och Dan delar ut.

 

Utställningen på söndag. Det finns 4 skärmar, som kan fällas ihop vid behov. De kan ställas undan och tas fram ganska enkelt.

På torsdag är det årsmöte för länets Folkets Hus och parker. Det blir trevligt att kunna visa upp för dem.

 

Kollades hur långt övriga grupper har kommit med sina utställningar, kyrkan, idrottsföreningen o s v.

Sören frågar Tore Pettersson om PRO har något material.

 

2. ”Jubeldagar 100 år”

 

Hemvändardagarna har blivit omdöpta till Jubeldagar.

 

Sören har kontaktat Niklas Berglind, som troligtvis är ledig Tobias är kontaktad per bandspelare. Osäkert om han är ledig.

Kenneth Williamsson har tackat nej.

Stefan Wahlén är positiv till att komma, men är bokad hela sommaren. Han funderar på detta och hur man ordnar ekonomiskt.

Angående dansband, Fredrik kollar upp, men inget klartecken ännu.

 

Vi tänker på Lasse Luthman som konferencier och vi har Mikael Qvarsell som är musiker och Joakim och Mikael Norsten.

 

Sven-Åke har vidare kontakt med Annica Samuelsson.

 

Göran hade till uppgift att höra sig för om dansgolv. Det finns att låna av kommunen.

Christer Pedersén har också ett flygfoto över samhället, som kan användas till vykort.

 

Anne-Marie har tagit reda på att man får ansöka hos posten om att få en särskild poststämpel.

 

Siv har kontaktat Aggers om deras och Henriks eventuella medverkan. Hon har meddelat via bandspelare.

Det kommer att bli en musikfestival vid Bäcksjön. Kumlin och Loud and Proud ordnar detta.

 

Siv kollar om det går att få vägen avstängd under kvällen, vid boulebanan.

Siv har frågat Lars Gustavsson om gudstjänst vid Bäcksjön på söndagseftermiddagen, ca kl 17:00. Svar kommer.

 

Hembygdsgården har Öppet Hus ca 13:00- 16:00. Avslutas med gudstjänst ca 17:00.

 

Bäcksjökyrkan har utställning på eftermiddagen den 28 och samtidigt servering.

På söndagen den 29, är det gudstjänst kl 10:00. Utställningen stänger ca 14:00.

 

Det blir en tårtdag också i Östansjö centrum. Det bestämdes till den söndagen den 27 maj, kl 15:00. Det är då också Mors dag. Det blir ”installation” av en jättestor ”tårta” gjord i masonit, som kommer att ställas upp. Då kommer Forum Östansjö att bjuda på riktig tårta. Det blir festligt värre.

 

Dans i Valkesängen föreslogs äga rum söndagen den 10 juni. Gärna med musik av Bertil Boo, eftersom han har uppträtt där i sin tidiga karriär. Det skulle sitta fint med dragspelsmusik. Anne-Marie frågar Börje Sköld om de kan delta med dans.

 

Solvig lovade att fråga Eva-Ida om hon kan tänka sig att göra något i dansväg. Antingen till den 10 juni, eller också till jubeldagarna.

 

Sven-Åke frågar Ardenneråkeriet om de kan ställa upp och skjutsa till Valkesängen.

 

Sören undrade också om idrottsföreningen kan ordna någon rolig fotbollsmatch med gamla stjärnor. Jörgen skulle fundera på detta.

 

Nästa möte i denna grupp blir söndagen den 22 april, kl 17:30. Lokalt utvecklingsarbete med EU-pengar. Vi fortsätter att planera ”Jubeldagarna”.

 

Vid pennan

 

 

 

Solvig Leonardsson