Välkommen till ostansjo.net

Händer i Folkets Hus resten av året. Se här!

Historisk vandring Gatgårda 2021-09-25. Se här!
Vandring runt Bäcksjön 2021-10-02. Se här!

Senaste om järnvägstunnel vid Östansjö.https://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/vi-bygger-och-forbattrar/hallsberg-degeron/hallsbergstenkumla
Se bland annat en film här om sträckningen från Hallsberg till Stenkumla söder om Åsbro

Bilder där den nya järnvägstunneln blir mellan Östansjö och Tälle Se här!
Östansjöåsikter från Vibybygden om översiktsplanen vision 2020. Se här!
Sidans sponsor Östansjö Folkets Hus!   

Östansjö. Östansjö. Östansjö.

Alla är välkomna att bidra med texter om tex. vår historia, kända
och okända ortsbor, notiser om evenemang, gamla och nya bilder mm
Maila på ingvar.bjork@telia.com.Vårvandring med coronavstånd 2021-05-13. Se här!
Vandring runt Bäcksjön 2021-01-13. Se här!

Höstvandring med kommunen 2020-10-23. Se här!
Östansjös utvecklingsplan för 2020. Se här!
Septembervandring 2020-09-06 i Östansjö. Se här!
Vandring till norra Dovrasjön för info om vindkraft 2020-08-31. Se här!
Majvandringar i Östansjö. Se här!
Information om järnvägens triangelspår och tunnel mot Åsbro. Se här!
Informationsmaterial om triangelspår och järnvägsbygge till Åsbro 2018-06-04. Se här!