Välkommen till ostansjo.net

Höstens aktiviteter i Folkets Hus. Se här!

Julkonsert i Aggershus 2023-12-16 19.00. Se här!

Bilder från DOS vandring med kommunen 2023-05-05. Se här!

Bilder där den nya järnvägstunneln blir mellan Östansjö och Tälle Se här!
Östansjöåsikter från Vibybygden om översiktsplanen vision 2020. Se här!
Sidans sponsor Östansjö Folkets Hus!   

Östansjö. Östansjö. Östansjö.

Alla är välkomna att bidra med texter om tex. vår historia, kända
och okända ortsbor, notiser om evenemang, gamla och nya bilder mm
Vårvandring med coronavstånd 2021-05-13. Se här!
Vandring runt Bäcksjön 2021-01-13. Se här!

Höstvandring med kommunen 2020-10-23. Se här!
Östansjös utvecklingsplan för 2020. Se här!
Septembervandring 2020-09-06 i Östansjö. Se här!
Vandring till norra Dovrasjön för info om vindkraft 2020-08-31. Se här!
Majvandringar i Östansjö. Se här!
Information om järnvägens triangelspår och tunnel mot Åsbro. Se här!
Informationsmaterial om triangelspår och järnvägsbygge till Åsbro 2018-06-04. Se här!