Välkommen till ostansjo.net

!!!!!!OBS!!!! Paus i Folkets Hus. Se här!


Majvandringar i Östansjö. Se här!
Det senaste om järnvägstunnel vid Östansjö. Se här!
Bilder där den nya järnvägstunneln blir mellan Östansjö och Tälle Se här!
Information om järnvägens triangelspår och tunnel mot Åsbro. Se här!
Informationsmaterial om triangelspår och järnvägsbygge till Åsbro 2018-06-04. Se här!

Östansjöåsikter från Vibybygden om översiktsplanen vision 2020. Se här!
Sidans sponsor Östansjö Folkets Hus!   

Östansjö. Östansjö. Östansjö.

Alla är välkomna att bidra med texter om tex. vår historia, kända
och okända ortsbor, notiser om evenemang, gamla och nya bilder mm
Maila på ingvar.bjork@telia.com.

Tidigare nyheter:
* Sagovandring 2017-08-09. Se här!
* Fransk afton för Folkets Hus vänner 2016-04-07. Se här!
* Föreningen Vibybygdens årsmöte i Östansjö 2016-04-02. Se här!
* Utvecklingsgruppen och intresserade 2016-03-29 kl. 19.00 i Östansjö Folkets Hus. Se här!
* Den gamla utvecklingsplanen. Snart en ny. Se den här!
* Östansjö under vatten 2015-09-06. Se här!
* Berörda delar för ett triangelspår från Laxå och söderut.
* Andra delen av triangeln Hallsberg och söderut mot Åsbro. Se här!
* Frågor kring detta? Se här!
* Invigning av skolmatsal i Folkets Hus 2015-08-17 kan man se här: https://youtu.be/fvi2ypts-64
* Öppet Hus i nya Folkets Hus 2015-08-16 kan man se här: https://youtu.be/xlbb9XmWEfk
* Invigningen av nya Östansjö Folkets Hus 2015-08-15 kan man se här: https://youtu.be/gL0DaC3Cy4w
* Östansjö Folkets Hus historia kan man se här: https://youtu.be/UPQ6RH5p92s

* Östansjö Folkets Hus kulturaktiviteter under vinter och vår. Se här!
* Föregående invigning av Östansjö Folkets Hus. Se här!
* Vibymaraton 2015-07-04. Se här!
* Fjärde juli vid Bäcksjön. Se här!
* Nya Folkets Hus 2015-05-07. Se här!
* Städdag i Östansjö 2015-04-25. Se här!
* Forum för samtal 2015-03-31. Se här!
* Nya Folkets Hus invändigt 2015-03-24. Se här!
* Folkets Hus årsmöte i handelsboden 2015-03-23. Se här!
* Folkets Hus bygge 2015-02-20. Se här!
* Folkets Hus bygge 2015-02-08. Se här!
* Folkets Hus stomresning på gång 2015-01-21. Se här!
* Folkets Hus grunden på gång 2014-12-08. Se här!
* Första spadtaget för nytt Östansjö Folkets Hus 2014-10-01. Se här!
* Se hur nya Folkets hus kommer att se ut. Se här!
* Möte i Ordenshuset 2014-11-25 Se här!
* Se en nya aktivitetsplats i Östansjö växa fram Se här!
* Östansjövalet 2014. Se här!
* Östansjövandrarna runt Hultsjön 2014-09-12. Se här!
* April månads bilder vägbygget. Se här!
* Östansjövandrarna gick vid Sveafallen 2012-10-12. Se här!
* Östansjövandrarna gick i Snavlunda och Tjälvesta äng 2012-05-30.
Se här!
* Östansjövandrarna gick i Kilsbergen 2012-05-16. Se här!
* Östansjö i snö 2012-04-21.. Se här!
* Östansjö gymnastikförenings hemliga utflykt 2012-04-21.. Se här!
* Östansjövandrarna på Skåle klint 2012-04-18. Se här!
* Är du nyinflyttad till Östansjö, läs det här!.