Sotarstugorna 2022-01-31 och platsen nu.


För tunnel i berget mot Åsbro öster om Östansjö för den nya järnvägen
har Sotarstugorna tagits bort. Bild från för 2022-01-31 och i helgen. Desutom en bild på sotarna.