Östansjö riksväg igen 2024-04-13 och 04-14.


För att gräva ner Östansjös nya vatten och avlopp skar man av RV50.
Då fick Östansjö ha riksväg igen västerut.