Utvecklingsgruppen och intresserades höst vandring med kommunen
2020-10-23 för att se vad som behöver förbättras i samhället.