Utvecklingsgruppen och intresserades vår vandring med kommunen
2023-05-05 för att se vad som behöver förbättras i samhället.