Hallsbergs utvecklingsplan som finns på nedanstående sida under Hallsbergs kommun:

http://www.hallsberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/oversiktsplan/nyoversiktsplanunderupprattande.4.27ae5e14145aa0d46f25fd8.htmlVibybygden en grupp som jobbar med en lokal utvecklingsplan för vår bygd. Hade möte i tisdags

i Viby församlingshem. En stor del av mötet handlade om Hallsbergs kommuns översiktsplan vision 2020. För Östansjö framfördes:


Flera av oss har sett överikstplaner i nästan 40 år där i stort sett ingenting har hänt.
Skall samhället dö då antal innevånare minskar och service blir sämre.


 1. Vackra ord om bostadsbyggande som även står i denna version.
  HALLSBERGS KOMMUN sätt ner foten och agera!
  Det byggs i Åsbro. Det byggs i Askersund. Gör som där ta kontakt med byggherrar.
  Arrandera ut tomter om det behövs för privatpersoner och byggfirmor.
  Attraktiv mark visas i planen.
  Sätt spaden i jorden!

  På egna initiativ har vi fortfarande hande . Ett Folkets Hus återuppbyggs och
  idrottsföreningen bygger en jättefin aktivitets anläggning vid idrottplatsen.

 2. På kartan är inte ens triangelspåret inritat (Det spår som från stambanan västerifrån
  från Laxå går söderut mot Åsbro. Det tar bort ett antal bostäder i utkanten av Östansjö.

  För tågstopp i Östansjö och Vretstorp satsa på korta stickspår och perronger så en tåg-
  pendel i länet kan fungera. Innan dess se över busspendling. Till Örebro kan man komma
  direkt på morgonen men ej direkt hem.
  Enligt SCB statistik från 2012 är det 1130 personer som arbetspendlar ut från Viby
  församling.

 3. Vid ett föredrag där näthandel togs upp förutspås en lysande framtid för Hallsbergsområdet.
  Först se till att postterminalen i Tomta kan ta emot företagspaket.
  Känns som omväg att få åka till Kumla eller ICA affärerna i Hallsberg, Vretstorp eller Åsbro.
  I SCB siffrorna från 2012 står det också att 271 bor och arbetar i Viby och det kan bli fler. Företagsområde visas på översiktsplanen. Locka hit dem eller åtminstone till Hallsberg så man vill och kan bo i Östansjö.


  För Vibybygden.
  Ingvar Björck
  Östansjö