Plats för järnvägstunnel foto 2020-01-19Tunnelmyning vid den öppna gula markdelen

Ny järnväg vid vägen

Järnvägsspåret från Laxå

Vid sotarstugorna djupt ner