Plats för järnvägstunnel foto 2021-10-05Tunnelmyning mot norr

Tunnelmynning mot ost

Tunnelmynning mot sydost

Tunnelmynning mot söder


Plats för järnvägstunnel foto 2020-01-19


Tunnelmyning vid den öppna gula markdelen

Ny järnväg vid vägen

Järnvägsspåret från Laxå

Vid sotarstugorna djupt ner