Plats för järnvägstunnel foto 2021-10-05Tunnelmyning mot norr

Tunnelmynning mot ost

Tunnelmynning mot sydost

Tunnelmynning mot söder


Plats för järnvägstunnel foto 2020-01-19


Tunnelmyning vid den Öppna gula markdelen

Ny jä rnvä g vid vä gen

Jä rnvä gsspåret från Laxå

Vid sotarstugorna djupt ner