Att se och göra i Östansjö och Viby med omnejd

Naturreservat
Broby äng
Geråsen
Lindhult
Nalavibergs ekäng
Norrängsbeståndet
Oxaryggen
Stommens ekäng
Tjälvesta/Snavlunda
Tomta hagar
Trystorps ekäng

Läs om naturreservaten på Länsstyrelsens hemsida under MiljÖ och Natur "Naturreservat":

Naturvårdsverket:
http://www.naturvardsverket.se/sv/


Våra Badsjöar
Bäcksjön
Handikappvänligt familjebad med lekplats, beachvolleyplan, bryggor, hopptorn, dusch, omklädningsrum samt kiosk. Fisket i sjön är fritt med handredskap och det finns gädda, abborre samt annan vitfisk.


Tripphultsjön
Bad, Fisket i sjÖn är fritt med handredskap och det finns gädda, abborre samt annan vitfisk.


Finnakällorna
På vägen upp mot TripphultssjÖn ligger de så kallade Finnakällorna. Förr var dessa fyra till antalet men i dag är det bara två som är utmärkta. Läs mer!

Viby kyrka
Läs mera på: https://www.vibyforsamling.se

Tångeråsa kyrka
Byggd på 1220 talet nuvarande utformning 1805

St Olofs kapell
Läs mera på: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Olofs_kapell,_Kumla

Viby Hembygdsgård
Läs mera på: https://www.hembygd.se/viby

Vibybygden. En liten bygd med ett stort hjärta.
Läs mera på: https://www.vibybygden.se

Nalavibergs gravfält
Läs mera på: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/kulturmiljoer/nalavibergs-gravfalt.html>/a>