Finnakällorna

En bra källa med friskt rent vatten i riklig mängd var en högt uppskattad tillgång i forna dar. Man hade inte samma möjlighet att djupborra brunnar och anlägga vattenledningar. Utefter färdvägarna utgjorde källorna rastplatser för både människor och dragare. De blev samlingsplatser och mötesplatser. Vissa källor tillskrevs hälsobringande egenskaper. Detta gällde framförallt sådana källflöden som rann mot norr. Man tänkte att allt ont hade sitt ursprung norrifrån. Tvättade man tex. ett sjukt öga i en sådan källa så följde det onda med vattnet mot norr.
På vägen upp mot Tripphultssjön ligger de så kallade Finnakällorna. Förr var dessa fyra till antalet men i dag är det bara två som är utmärkta.
Vid dessa källor förekom det midsommarfirande på 1800 talet. Det ansågs var särskilt hälsobringande att använda källorna vid midsommartiden.

Ögonakällan är som hörs på namnet, bra för klena ögon

Så här skrev skogvaktare N.J.Mård på 1880 talet

"Den som klena ögon har, tvätta sig i källan klar och ber gud om hjälp och nåd så fås läkedom och råd."

Hälsokällan ligger ca 100 meter ifrån ögonakällan och är järnhaltig. Den anses därför som allmänt hälsobringande.

"Källan flöt ur jorden fram, log mot solens öga varm. Finne den källa fann, drack ur den och hälsa fann."

Denna text om Finnakällorna är hämtad ur Vibyboken.
Ravinen. Bäcken. Hälsovatten.
Vyer vid Ögonakällan.