Föreningen Vibybygdens årsmöte med frukost
2016-04-02 med information om ÖIF:s utvecklingsarbete med orådet vid idrottsplatsen.