Historisk vandring i Östansjö 2021-09-25
Vandringen gick på Gatgårdas marker.