Möte om triangelspåret öster om Östansjö 2014-11-25.


Vi konstaterade att Granhöjdsgatan inte blir berörd. Växel västerifrån blir först på raksträckan efter Holms mack.
Troligtvis ny rak väg från samhället mot Hallsberg (Perstorpskurvorna försvinner).
Ett halvår framåt skall borrningar göras där tunneln skall gå för kontroll av berg och grundvatten.