Östansjövandrarna gick runt Hultsjön söder om Tisaren 2014-09-12.