Vandring på Skåle klint 2012-04-18.
Östansjövandrarna gick upp på Skåle klint vid Tisaren.