I Sverige var valdeltagandet 83,3 % och i Östansjö 87,8 % på 995 röstberättigade här
några inte får rösta på riksdagsval och andra ej på kommun och landsting.

Riksdag:
Socialdemokrater 313, Sverigedemokrater 185, Moderater 119, Centern 52, Kristdemokrater 50,
Folkpartiet 46, Vänster 46, Miljöpartiet 43, Blanka 12, och Fi 2

Kommun:
Socialdemokrater 334, Sverigedemokrater 170, Moderater 152, Centern 58, Kristdemokrater 50 ,Vänster 49, Miljöpartiet 42,
Folkpartiet 23, Blanka 12, Fi 10, och ogiltig 1Valet 2014-09-14 i Östansjö.