Östansjö under vatten 2015-09-06.

Källardörr i skolan.