April månads bilder 2013.

Den nya kraftledningen sydöst om Östansjö
kräver stor väg för stolpresning.
Kraftledningen nära samhället lär också försvinna.
Vägbygge i kraftledningsgata.
Vägbygge i kraftledningsgata.
Vägbygge i kraftledningsgata.