Östansjö gymnastikförenings hemliga utflykt 2012-04-21.
Östansjö gymnastikförenings hemlig utflykt till
Walles koja Björstorp och södra Åland i Lerbäck och Östra Åland i Viby socken
guide Willis Oskarsson. Vidare till nya vidkraftverk mellan Tycke och Tveterna.
Allt under förmiddagen 2012-04-21.