Förra invigningen av Östansjö Folkets Hus i början av 1970-talet.
Skolgården.