Länkar

Privata hemsidor
Aktieklubben RÖTAB: http://rotab.roschas.net/
Marianne o Anders Källman: http://www.johnanders.se

Hallsbergs kommun
Hallsbergs kommun: http://www.hallsberg.se/
Startsida Hallsberg: http://hallsberg.just.nu/
Handelsbanken: http://www.handelsbanken.se
Förenigssparbanken: http://www.foreningssparbanken.se/
Sköllerstas hemsida: http://www.skollersta.nu
Hallsbergs Vårdcentral: http://www.regionorebrolan.se/sv/halsa-och-vard/om-du-behover-vard/vardcentraler-i-orebro-lans-landsting/hallsbergs-vardcentral/
Hallsbergs hembygdsförening: http://www.hembygd.se/index.asp?lev=8486
Sköllersta hembygdsförening.http://www.hembygd.se/skollersta/
Viby hembygdsförening: http://www.hembygd.se/viby/
Lerbäcks hembygdsförening: http://www.hemsida.net/lerbeck/

Örebro Län
Nerikes Allehanda: http://www.nerikes.se/
Örebro läns landsting:http://www.regionorebrolan.se/
Länsstyrelsen: http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/Pages/default.aspx


Sverige
Startsidor: http://www.internetstart.se/
TV sida: http://www.svt.se/
Börsen: http://www.stockholmsborsen.se/

Världen
EU: http://europa.eu/index_sv.htm
FN: http://www.un.org/english/index.html
Översättningsverktyg: http://babelfish.altavista.com/Herrgryt