Fruar, Fästmör och Flammor

Att sy ihop en plan går bra i Östansjö.
Under hela trettiotalet hade Östansjö IF haft en dålig fotbollsplan.
Men att skaffa en ny sådan var ur ekonomisk synvinkel svårt. Kommunen ville inte lyssna på enträgna uppvaktningar i planfrågan. Det blev då de tre F.en FRUAR, FÄSTMÖR och FLAMMOR som fick ordna saken genom att bilda en syförening.
Syföreningen som startade 1942 blev den injektion som ÖIF behövde för att komma igång med en ny idrottsplats. Redan 1948 kunde Bäcksjövallen invigas med pompa och ståt.

ÖIF Syförening på 1950-talet

I tidningsreferat från denna tid uppmärksammas ofta den för idrottsklubbar lite unika idén att ha en syförening för penninginsamling.
Damerna i föreningen hyllades också genom åren på olika sätt av sin klubb, fotbollsförbundet, kommunen mm
Förutom att sticka, sy och försälja olika alster, anordnade syföreningen auktioner, lotterier, gissningstävlingar, kaffeservering vid Bäcksjövallens festplats. De bakade äpplepajer och sålde äpplen. De samlade också in priser till olika tävlingar som hölls i klubbens regi.

Många är de bidrag som föreningen kunnat ge till sina idrottstokiga män. Förutom hjälp till ny plan, kan nämnas pengar till klubbhusinredning, motorgräsklippare 1956 (antagligen klubbens första) fotbollströjor, snöskoter, prisskåp mm.
Ett femtiotal F var aktiva i föreningen som 1970 ombildades till supportklubb för att 1979 upplösas.
En av de mest drivande damerna var Ingalisa Andersson som var föreningen ordf. under många år

En noterbar post finns i räkenskapsboken under det första året under rubriken "Nöjeskväll á 5 kr och 36 öre" Någon anklagelse för slöseri, det kan man inte ge dessa så strävsamma damer.
Men man kan vara helt övertygad om att trots det blygsamma beloppet så hade de säkert hjärtans roligt på denna liksom på andra sammankomster.


Vid pennan: Ingemar Jansson