Sumpen, den sista avrättningsplatsen i Viby

Den i Viby sist använda avrättningsplatsen låg vid "sumpen" söder om hemmanet Perstorp.
Den 15 januari 1861 verkställdes här den sista avrättningen i Viby, Grimstens härad. Det var den i folkmun så kallade Per i Väla som avrättades för fadersmord.

Pers far, Anders Person, sägs ofta ha uppträtt tyranniskt i sitt hem ,och då i synnerhet när han druckit sprit. Han hade ett litet "Pörte" där han tillverkade malttrycker, som han sedan sålde till ortsbefolkningen.
Sonen Per hade drabbads av en svårartad hjärnfeber, som gjort honom besynnerlig och sluten.
En natt när fadern kom hem från Örebro med ett lass säd till sin sprittillverkning, stod Per beredd och slog honom i huvudet med en träklubba. Efter ett par dagar dog fadern av skadorna. (Per nekade till anklagelsen).
I domen som Grimstens Härad utdelade stod det att straffet skulle bli till egen skam och andras varnagel (lärdom).
Bonden Adolf Eriksson som har berättat om händelsen i Hardemos hembygdsbok, var tvungen att följa med sin far att bevittna avrättningen trots att han endast var sex år. Det ansågs att även små barn skulle ta lärdom av vad som hände.
Nådeansökningar från såväl den dömde som hans bröder avslogs.
Med dagens ögon sett ter sig detta märkligt. Med hänsyn till sjukdom skulle straffet säkert varit omvandlat till vård.
Skarprättaren som utförde halshuggningen kom från Göteborg och hette Magnus Ferm. Bönderna i trakten fick bilda något som hette spetsgång för att hindra nyfikna att komma allt för nära avrättningsplatsen.
Den 15 januari 1861 ägde halshuggningen rum. Graven var redan grävd i skogen när han fördes till stupstocken. En avrättad fick inte vila i vigd jord (på kyrkogård).
Det sägs också att skarprättaren tog i så hårt med yxan att den fastnade i stupstocken.
Per Andersson gick döden till mötes med lugn och frimodighet.

Mer att läsa om brott och straff i gamla tider finns i Vibyboken.


Texten är hämtad ur bl.a. Vibyboken


Grimstenen Grimstenen Grimstenen
Från vänster Vy mot Hallsberg. Vy mot Östansjö. Från vägen med Grimstens häradsskylt i förgrunden.