Krogliv i Östra Viby

Den östligaste krogen i bygden låg vid sumpen, på gränsen till Hardemo.
Från 1870 talet finns det berättelser om hur Maja i Sumpen drev denna krog.
Hon försåg törstiga besökare med efterlängtade våtvaror. Krogen var inrymd
i en liten stuga som stod med gaveln mot vägen. Stugan revs någon gång i
början av 1900 talet.
Vid Vallby fanns det två krogar, 1797 hade bonden Lars Wallström den ena
krogen och änkan Lisa Gustavsdotter den andra. En av krogarna var också en
tid Gästgiveri. 1755 ansåg dock häradsrätten att gästgiveriet skulle stängas
(anledning okänd). Det berättas att bönderna på väg till söndagens gudstjänst
kunde göra uppehåll för att få ta kyrksupen, krogen sköttes av mor Wallström
som hade namn om sig att vara en riktig ragata. På Vallby västergård står
ännu den lilla krogbyggningen kvar som flygel till huvudbyggnaden.

Texten är hämtat ur skriften
”Lite om gamla Östansjö”