Bäcksjövallen anläggs

Att Östansjö bollklubb behövde en ny och helst egen fotbollsarena stod klart för föreningen tidigt.
Flygfoto över gamla fotbollsplanen
Flygfoto över gamla fotbollsplanen

Redan 1934 togs frågan om en egen idrottsplats upp i styrelsen och en kommitté bildades för att börja samla in pengar och se om det skulle gå att lösa frågan. 1943 så hade föreningen hittat lämplig mark invid bäcksjön. Plankometen fick styrelsen uppdrag att börja förhandla med Widestrand på Östansjö gård ang. priset för marken. Detta fastställdes till 60 öre per kvadratmeter (9645 kr). Men det dröjde ända till 1945 innan köpet kunde genomföras, då hade frågan blivit akut emedan kommunen ville använda skolplansmarken till villabebyggelse.

Vy över Östansjö blivade fotbollsarena
Vy över Östansjö blivade fotbollsarena

Det mesta arbetet med iordningställande av idrottsplatsen utfördes med frivilliga insatser av medlemmarna. (Styrelsen fick dock driva frågan om arbetsinsatser ganska hårt). Föreningen nöjde sig inte bara med en idrottsplatsbygget man byggde också en festplats med dans och skjutbana mm. (revs 1957).

På förslag av Nils-Åke Johansson så utlyste man en namntävlig för den nya idrottsplatsen. Följande förslag kom in Sjövalla, Becksjövallen, Strandvallen, Bäckavallen och Dovrevalla. Med åtta röster mot sex vardera så vann Bäcksjövallen över Dovrevalla och Strandvallen. Förslaget var inlämnat av Fru Marta Carlsson som vid föreningens årsmöte fick mottaga ett pris för sitt förslag.

Match på Bäcksjövallen
Match på Bäcksjövallen

Invigningen kunde ske sommaren 1948 under två helger den 6-7 juni och 10-11 juli. I juni stod Siljansflickorna för invigningsunderhållning och Kumla var motståndarna i premiärmatchen i fotboll. På dansbanan så spelade Erik Franks orkester. Den 10-11 juli så spelades det en match mellan ungdomar Norr och söder om landsvägen. De hade också en bolljongleringstävlan. För A:lagets del så var det ärkefienden Vretstorp som stod för motståndet. Invigningarna var mycket lyckade de gav bl.a. föreningen ett överskott på hela 2794 kr varpå ett av lånen på den nya idrottsplatsen kunde lösas in.

Efterlyses: Bilder på invigningen!!


Vid pennan Ingemar Jansson