Östansjö gymnastikförening bildas 1928

Johan Pettersson/Pagerup gymnastförkunnare från Hallsberg väckte Östansjöbornas lust till att bilda en gymnastikförenig. Detta vid ett föredrag i Ordenshuset i januari 1929.
De mest entusiastiska beslöt vid ett möte den 28/1 1929 att bilda Östansjö Gymnastikförening.
Förste ordförande var Åke Körberg.Flytta och flytta
Första sammankomsterna hölls i Ordenshuset men redan från mars samma år så flyttade man sin verksamhet till Folkets Hus I Östanfalla. År 1933 så var man åter i Ordenshuset Dessa flyttar berodde till största delen på att det vid denna tid rådde stor brist på samlingslokaler i samhället
Lokalfrågan och en egen gymnastiksal var en hjärtefråga under 30,40,och 50 talet.

Stockholmsutställningen
Redan 1930 så representerade föreningen med en grupp kvinnliga och manliga gymnaster vid jubileumsfestligheter på Stockholmsutställningen


Vid 1936 års Olympiad så var Gösta Andersson med i den Svenska manliga masstruppen.


Beröm
I en artikel från 1933 så beskrivs en uppvisning i Folkets Hus så här "Kvällens clou var den manliga truppens uppvisning. Med spänning så följde publiken den väl sammansvetsade truppens olika rörelser. Balansgång, armdragning i lina utfördes så ypperligt att publiken Oavlåtet applåderade. Denna långt komna trupp leddes av föreningens ordf. Filip Carlsson"


Herrar och damer i trikåer
Föreningen hade många grupper såväl kvinnlig som manliga gymnaster. Så tidigt som 1934 så startades också en Frugymnastik grupp. Under 30 och början av 40 talet så var det ett 50 tal aktiva gymnaster i föreningen. Filip Carlsson var den förste ledaren och ledde såväl herrar som damer.


Och så lokalfrågan igen
1943-44 blev det en sista sejour i den då mycket olämpliga och kalla Folkets huslokalen igen Ordenshuset skulle bli biosalong med fasta bänkar i.
Detta med det ständiga lokalproblemet gjorde också att föreningen i slutet av 40 talet förde en alltmer tynande tillvaro 1947 till 1951 så var föreningen vilande.
Men sedan kom kvinnorna igen!!! (Mer om detta i kommande artiklar)

Vid pennan Ingemar Jansson