Jungfrun i höjdas handelsbodHandelsboden
Handelsboden i Höjda

En av Närkes äldsta handelsbodar

Handelsboden låg på höjden i Lybbybacken. (Huset finns fortfarande kvar) Det var en fin liten butik med hyllor längs väggarna med allehanda varor. För att komma in i butiken var man tvungen att gå genom köket.

Anna-Maria Josephsson
Anna-Maria Josephsson

Anna-Maria Josephsson som Jungfrun i Höjda hette hade hjälp i sin affär av Charlotta Jakobsdotter, som var född i Herrgryt. Charlotta ärvde affären efter Jungfrun i Höjdas död 1884 och drev den sedan till 1906 då dottern Anna tog över. Men 1908 så lades affären ner för gått.

Till sin hjälp att, tex. i Askersund hamn, hämta silltunnor som kom med båt från Göteborg hade "Jungfrun" s.k. forbönder som med häst och vagn utgjorde dåtidens åkerirörelse. När järnvägen kom så gick det att få varorna till Hallsberg eller Vretstorp med tåg.

I den lokala kvinnohistorien bör dessa två kvinnor ha en mycket framträdande plats. Att vara kvinna och affärsman kan inte ha varit det lättaste vid denna tid.
De små möjligheter som en kvinna hade till självständigt arbete tog dessa kvinnor nogsamt tillvara.
Det berättas att "jungfrun i höjda" var snar att ta till sig de nymodigheter som kom i form av friare handel och varor.
Hon var också en betrodd person. En gång när Jungfrun i höjda var i Hallsberg hos handlare Bergö så undrade en person hur Bergö tordes släppa till så mycket varor på en gång. Han lär då ha svarat att om alla hans kunder var lika rejäla som Jungfrun i höjda då skulle han inte ha några problem.

Det låg också en affärer vid nedre delen av Lybbybacken, diversehandlare Svenssons butik. Vid denna tid så var detta kanske ett litet handelscentrum i bygden.
Han flyttade så småningom sin rörelse till Östansjö vid Gatugårdas mark, där daghemmet Annelund i dag ligger.


Uppgifterna till denna text är hämtade ur Karl Östlunds bok "Lybby en by i Viby socken Grimstens härad"
Samt ur Vibyboken
Båda dessa böcker finns på Östansjö bibliotek för den som vill läsa mer.