Handelsbodarna

När bebyggelsen växte i Laggartorp öppnade Erik Bergsten en handelsbod i sin fastighet under 1880-talet som han drev fram till 1910.

Björklunda handel
År 1894 kom en handlare från Köping till Björklunda vid Laggartorp och öppnade handelsbod, han hette Nordin, handelsboden övertogs 1899 av A. Viderstrand som drev den som filial. Filialen sköttes av Edgar Pettersson och hans syster, vars far drev affär i Tomta. Omkring år 1905 överlät Viderstrand hus och affär till Alfred Bergvall & Co i Örebro. 1910 övertogs affären av fröken Elisabet Nilsson och efterträddes av Bartro Hallqvist. Affären övertogs sedan av Conrad Lundin som drev den fram till 1945, då löste Martin Ernell in sig i rörelsen och de drev den fram till 1947. Det året löste Ernell ut Lundin ur firman och drev den själv med hjälp av familjen i 16 år. Mats Gustavsson övertog rörelsen 1963 och drev den till 1968. Affärshuset är numera privatbostad

Annelund
En handlare Svensson flyttade år 1894 till Gatugårda och Annelund, sedermera Betel och numera dagis, och öppnade affär. Det blev ett lyckat drag, när stationen sedan flyttades fick han ett perfekt läge.

Åke Petterssons och Annelund.
Åke Petterssons till vänster Annelund till höger.


Åke Pettersson Speceri & Diverseaffär
År 1907 skaffade Edgar Pettersson, som varit föreståndare i Björklunda, egendomen Sjöborg och grundade en ny handelsbod som han drev till år 1939 då hans son Åke tog över och drev handel i 30 år. Torsdagen den 31/7 1969 var sista dagen som affären var öppen. Utförsäljningen varade från den 21/7 med 20 % rabatt på järn, husgeråd och porslin. 10% rabatt var det speceri & diversevaror. Denna affärsverksamhet hade haft tre generationer som verkat med affärsrörelse, Åkes farfar kom som "västgötaknalle" till Tomta och öppnade affär, vilken sedan övertogs av Åkes far. År 1907 flyttade han således till Östansjö.

Åke Petterssons .
Åke Petterssons.


Källa:
LOKALHISTORISK LÄSNING för Örebro län nr 6 (Anne-Marie Lenander Fällström)
Siv Jerlström Ernells dotter som numera bor i Åbytorp.
Örebro Kuriren
Dagny Petterson (syster till Åke Pettersson)