Föreningar, kyrkor och samfund


Förening: Bäcksjökyrkans Ungdom
Bäcksjökyrkans ungdom.
Verksamhet: Barn & Ungdomsverksamhet
Kontaktperson: Britt-Marie Ekegren.
Telefon: 072-2234671
E post: ekegren@live.se

Förening: Östansjö Idrottsförening ÖIF
Östansjö IF seniorfotboll.
Verksamhet: Fotboll och Bordtennis
Kontaktperson: Jörgen Knutsson
Telefon: 0582-52204
Hemsida: www.laget.se/OIF

Förening: Östansjö Skidklubb ÖSK
Verksamhet: Skidverksamhet och Terränglöpning
Kontaktperson: Per Börjesson
Telefon: 0582-23177
E post: ostansjosk@hotmail.com
Hemsida: www.ostansjosk.se


Förening: Östansjö Gymnastikförening ÖGF
Verksamhet: Gymnastik
Kontaktperson: Gun Pedersén
Telefon: 0582-52102
Adress: Karlavägen 7, 694 72 Östansjö
E post: gunpedersen@telia.com

Förening: Motorps kamratförening
Verksamhet: Friluftsverksamhet

Förening: Hallsbergs Motorklubb
Hallsbergs Motorklubb
Tel: 0582-505 77, fax: 0582-512 70
Verksamhet:Bisportl och motorcykel hemmabana Närkefraktbanan vid Blåberga
Kontaktperson: Hans Aronsson
Tel: 070-697 85 84 (dagtid),
bost. 0582-507 58
Adress:Box 48 694 21 Hallsberg
E post: info@HallsbergsMK.nu
Hemsida: http:/www.hallsbergsmk.nu

Förening: Hallsbergs Ridklubb HRK
Verksamhet: Hästsport, Ridskoleverksamhet
Kontaktperson: Camilla Gustavsson
Telefon: 0582-52496, 52412
Adress: Lindhult, 694 72 Östansjö
E post: hallsberg.ridklubb@privat.utfors.se
Hemsida: http://www.hallsbergsrk.se/

Förening: Viby Rid och Körsällskap (VRKS)
Verksamhet: Hästsport
Kontaktperson: A. Sundell
Telefon: 076-8975748
Adress: Kristallgatan 7
69050 VRETSTORP
E post: vibyrks@hotmail.com < vibyrks@hotmail.com>
Hemsida: http://www5.idrottonline.se/VibyRidochKS-Ridsport/

Bastubad
Förening: Bastubadarnas förening i Viby
Verksamhet: Bastubad och trevligt umgänge
Kontaktperson: Stig Holm
Telefon: 0582-52638
Hemsida:
Bastun är öppen varje lördag 15.00 - 19.00

Förening: Viby Skyttegille
Verksamhet: Skytte och älgbana
Kontaktperson: Christer Sätterqvist
Telefon: 070-9815787
Adress: Körtingsberg Råtorp 376 69045 VRETSTORP

Förening: Östansjö Folkets-Hus förening
Nya Östansjö Folkets Hus
Verksamhet: Nytt hus
Kontaktperson: Göran Palmgren
Telefon:525 14
Adress: Lönngatan 6, 694 72 Östansjö
E post: siv_palmgren@hotmail.com

Förening: Vretstorp-Östansjö PRO
Verksamhet: Pensionärsförening
Kontaktperson: Solveig Lundell
Telefon: 0582-660153
Adress: Knölagatan 59 69050 Vretstorp

Förening: SPF Viby
Verksamhet: Pensionärsförening
Kontaktperson: Bengt Nowén
Telefon: 0582-52227
Adress: Häggvägen 3, 694 72 Östansjö
E post: bengt.s.nowen@hotmail.com
Hemsida: http://www.spf.se/board.asp?nodeid=11835

Förening: Östansjö Socialdemokratiska förening
Verksamhet: Politisk verksamhet
Kontaktperson: Siv Palmgren
Telefon: 0582-52514
E post: siv_palmgren@hotmail.com
Hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/hallsberg

Förening: Östansjö Frikyrkoförsamling
Bäcksjökyrkan
Verksamhet: Mötes och barn ungdomsverksamhet
Telefon: 0582-521 46
Adress: Axgatan 1, 694 72 Östansjö
E post: pastor.jorgen@backsjokyrkan.se
Hemsida: http://www.kyrktorget.se/backsjokyrkan

Förening: Viby Församling
Viby kyrka. Verksamhet: Kyrklig verksamhet
Kontaktperson: Kyrkoherde Benjamin Lundqvist
Telefon: 0582-660820
Adress: Lunby prästgård, Vretstorp
E post: benjamin.lundqvist@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.viby.nu

Förening: Viby LRF avdelning
Verksamhet: Lantbruksfrågor mm
Kontaktperson: Jan Bergsten
Telefon: 070-604 93 45
Adress: Nordankyrka 324, 69495 Vretstorp

Förening: Viby Hembygdförening
Viby Hembygdsgård.
Verksamhet: Hembygdsverksamhet
Kontaktperson: Birgitta Lindström Pettersson
Telefon: 0582-660198
E post: oveva@telia.com
Hemsida: http://www.hembygd.se/viby/

Förening: Östansjö barn och föräldraförening
Ordenshuset
Verksamhet: Barn och föräldrar
Kontaktperson: Erik Storsveden
Telefon: 070-665 67 06
Adress: Villa Hallbo, 694 72 Östansjö
E post: oboff@hotmail.com
Blogg: http://ostansjo.blogg.se/

Förening: Östansjö Whiskysällskap
Verksamhet: Allt om whisky
Kontaktperson: Mikael Isaksson
Hemsida: http://www.ostansjowhisky.se