Föreningar, kyrkor och samfund


Förening: Bäcksjökyrkans Ungdom
Bäcksjökyrkans ungdom.
Verksamhet: Barn & Ungdomsverksamhet
Kontaktperson: Britt-Marie Ekegren.
Telefon: 072-2234671
E post: tomas.ekegren@gmail.com

Förening: Östansjö Idrottsförening ÖIF
Östansjö IF seniorfotboll.
Verksamhet: Fotboll och Bordtennis
Telefon: 070-3984775
Hemsida: www.laget.se/OIF

Förening: Östansjö Skidklubb ÖSK
Verksamhet: Skidverksamhet och Terränglöpning
Kontaktperson: Per Börjesson
Telefon: 0582-23177
E post: ostansjosk@hotmail.com
Hemsida: www.ostansjosk.se


Förening: Östansjö Gymnastikförening ÖGF
Verksamhet: Gymnastik
Kontaktperson: Gun Pedersén
Telefon: 070-6801161
Adress: Karlavägen 7, 694 72 Östansjö
E post: gunpedersen@telia.com

Förening: Hallsbergs Motorklubb
Hallsbergs Motorklubb
Tel: 0582-505 77, fax: 0582-512 70
Verksamhet:Bisportl och motorcykel hemmabana Närkefraktbanan vid Blåberga
Kontaktperson: Greger Klingvall
Tel: 070-2113454
Adress:Box 48 694 21 Hallsberg
E post: info@HallsbergsMK.nu
Hemsida: http:/www.hallsbergsmk.se

Förening: Hallsbergs Ridklubb HRK
Verksamhet: Hästsport, Ridskoleverksamhet
Kontaktperson: Kontoret
Telefon: 070-6001026
Adress: Lindhult, 694 72 Östansjö
E post: kontoret@hallsbergsrk.se
Hemsida: http://www.hallsbergsrk.se/

Förening: Viby Rid och Körsällskap (VRKS)
Verksamhet: Hästsport
Kontaktperson: Maria Fröjd
Telefon: 076-8975748
E post: vibyrks@hotmail.com < vibyrks@hotmail.com>
Hemsida: http://www5.idrottonline.se/VibyRidochKS-Ridsport/

Bastubad
Förening: Bastubadarnas förening i Viby
Verksamhet: Bastubad och trevligt umgänge
Hemsida:https://www.hembygd.se/shf/plats/82807
Bastun är öppen varje lördag 15.00 - 19.00

Förening: Viby Skyttegille
Hemsida: https://www.hembygd.se/viby/plats/82320/picture/3233321

Förening: Östansjö Folkets-Hus förening
Nya Östansjö Folkets Hus
Verksamhet: Nytt hus
Kontaktperson: Göran Palmgren
Telefon:073-5338631
Adress: Lönngatan 6, 694 72 Östansjö
E post: siv.palmgren@hotmail.com

Förening: Östansjö Socialdemokratiska förening
Verksamhet: Politisk verksamhet
Kontaktperson: Siv Palmgren
Telefon:073-983 05 98
E post: siv.palmgren@hotmail.com
Hemsida: https://www.facebook.com/socialdemokraternahallsberg/

Förening: Östansjö Frikyrkoförsamling
Bäcksjökyrkan
Verksamhet: Mötes och barn ungdomsverksamhet
Telefon: 070-7246249
Adress: Axgatan 1, 694 72 Östansjö
E post: tomas.ekegren@gmail.com
Hemsida: http://www.backsjokyrkan.se

Förening: Viby Församling
Viby kyrka. Verksamhet: Kyrklig verksamhet
Kontaktperson: Kyrkoherde Benjamin Lundqvist
Telefon: 0582-660820
Adress: Lunby prästgård, Vretstorp
E post: benjamin.lundqvist@svenskakyrkan.se
Hemsida: https://www.vibyforsamling.se

Förening: Viby Hembygdförening
Viby Hembygdsgård.
Verksamhet: Hembygdsverksamhet
Kontaktperson: Leif Pettersson
Telefon: 070-2098856
E post: vibyhembygdsforening@outlook.com
Hemsida: http://www.hembygd.se/viby

Förening: Östansjö barn och föräldraförening
Ordenshuset
Verksamhet: Barn och föräldrar
Kontaktperson: Erik Storsveden
Telefon: 070-665 67 06
Adress: Villa Hallbo, 694 72 Östansjö
E post: oboff@hotmail.com
Blogg: http://ostansjo.blogg.se/