Viby kyrka 2008-04-20.

<br> Viby kyrka
Maj Olsson var en mycket uppskattad person i Östansjö, inte minst som pianolärare och pianist i Viby kyrka.
Majs bortgång under våren kom mycket oväntat. Brorsonen Christer Andersson bekostade stämning
och finjusterering av flygeln och skänkte den till Viby församling.
Flygeln används nu flitigt i Viby kyrka.
På bilden syns kyrkoherden Benjamin Lundquist, kantor Staffan Åkerlund och Viby kyrkokör.