Östansjövandrarna gick vid Sveafallen 2012-10-12.
Östansjövandrarna gick i Degerfors vid Berget och Sveafallen.