Vandring vid Kvarntorp 2010-10-29.

Fredagsvandrarna gick på stigar vid Kvartorp.